Video Lô Hàng KS Tools về tại kho Viettool Vietnam

CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG HÀNG  
Năm 2021 
 
13/12    Mẫu gang BS 286CA đã ngừng sản xuất.
03/12    Mẫu thép pha chì BS 74D đã hoàn thành chứng nhận cuối cùng.
01/12   Mẫu thép không gỉ BS 431A chứng nhận cuối cùng đã được hoàn thành.
22/11   Chứng nhận cuối cùng của mẫu Niken BS 800B đã được hoàn thành.
17/11   Mẫu thép hợp kim thấp BS 4820B đã hoàn thành chứng nhận cuối cùng.
11/11   Mẫu gang BS 29FF không còn nữa.
08/11   Chứng nhận cuối cùng của mẫu đồng BS 17510 đã được hoàn thành.
05/11   Mẫu thép công cụ BS D-6A chứng nhận cuối cùng đã được hoàn thành.
03/11   Chú ý! Các mẫu Quặng sắt SRM 690, SRM 691, SRM 692 và SRM 693 đã được sửa đổi vào tháng 4 năm 2021.
02/11   Chứng nhận cuối cùng BS G30 mẫu Hastelloy G-30 đã được hoàn thành.
29/10   Mẫu gang BS 291GA hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GB hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GC hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GD hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GE hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GF hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GG hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GH hiện đã có.
            Mẫu gang BS 291GI hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GJ hiện đã có sẵn.
            Mẫu gang BS 291GK hiện đã có sẵn.
            Mẫu thép hợp kim thấp BS 8822A hiện đã có sẵn.
23/09   Mẫu thép công cụ BS TS-7A chứng nhận cuối cùng đã được hoàn thành.
10/09   Mẫu thép cacbon BS XCAS chứng nhận cuối cùng đã được hoàn thành.
09/09   Haynes 230 mẫu BS H230A chứng nhận cuối cùng đã được hoàn thành.
26/08   Mẫu thép không gỉ BS 304B thay thế cho BS SS3951 đã bán hết.
16/08   Mẫu thép cacbon BS 1026A và BS 1030A hiện đã có sẵn.
12/08   Hợp kim 20 mẫu BS 187B chứng nhận cuối cùng đã được hoàn thành.
11/08   Mẫu thép hợp kim thấp BS 300A đã hoàn thành chứng nhận cuối cùng.
            Chứng nhận cuối cùng của mẫu niken BS 625F đã được hoàn thành.
29/07   Mẫu gang BS 291FG đã ngừng sản xuất.
27/07   Mẫu gang CZ 2015B - 2024B hiện đã có hàng.
            Mẫu gang BS 291FC đã ngừng sản xuất.

13/07    Mẫu chuẩn thép cacbon BS 54J đã có sẵn
             Mẫu thép hợp kim thấp BS E52100 hiện đã có sẵn
             Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS E52100A hiện đã có sẵn
12/07    Mẫu chuẩn dạng bột SRM 1568b đã được hiệu chuẩn lại
02/07    Mẫu thủy tinh SRM 89 đã được hiệu chuẩn lại
30/06    Mẫu chuẩn RTA's ALC dạng bột đã có sẵn
29/06    Các mẫu nhôm hydro bắt đầu bằng chữ V đã có sẵn
09/06    Mẫu chuẩn titan BS T-22 đã hết hàng
08/06    Mẫu chuẩn BS T-4A đã hết hàng
04/06    Mẫu chuẩn đo độ bền BS TRM-2A đã hết hàng
19/05    Mẫu chuẩn nhôm hydro bắt đầu bằng chữ V đã bị đình chỉ vô thời hạn
11/05    Mẫu gang BS 291FH đã hết hàng
03/05    Hợp kim niken BS 187D thay thế BS 187C đã bán hết
27/04    Mẫu niken BS H6C hiện đã có sẵn
             Mẫu thiết lập niken BS SU C-22 hiện đã có sẵn

26/04    Mẫu Photpho đồng BS 510 đã hoàn thành chứng nhận
22/04    Mẫu đồng BS 544C đã hoàn thành chứng nhận
21/04    Mẫu thép không gỉ BS 450 đã hoàn thành chứng nhận
19/04    Mẫu thép không gỉ BS 309 đã hoàn thành chứng nhận
14/04    Mẫu niken BS H2D đã ngừng sản xuất
12/04    Mẫu thép BS CA304-1 và BS 60E đã ngừng sản xuất
23/03    Mẫu thép SRM 1766 đã được sửa đổi
19/03    Mẫu chuẩn ALC dạng bột  và RTA bị đình chỉ vô thời hạn
11/03    Mẫu đồng nhôm BS 624 đã hoàn thành chứng nhận
09/03    Mẫu thép cacbon BS XCCS-2 hiện đã có sẵn
05/03    Mẫu sắt BS SU CPI-C đã ngừng sản xuất
             Mẫu thép không gỉ BS 188B thay thế cho mẫu BS 188A đã bán hết
11/02    Mẫu thép không gỉ BS 70C đã hoàn thành chứng nhận 
09/02    Thép hợp kim cao 254 MO, mẫu BS 254 đã hoàn thành chứng nhận
08/02    Khuôn mẫu thép BS 55G đã hoàn thành chứng nhận
05/02    Mẫu gang BS 285BC đã ngừng sản xuất
04/02    Mẫu Cobalt cơ sở BS MP35N đã được hoàn thành chứng nhận
02/02    Hastelloy C-2000, mẫu BS C-2000 đã hoàn thành chứng nhận
28/01    Mẫu chuẩn Tataium BS T-24A đã hoàn thành chứng nhận
18/01    Mẫu chuẩn Kovar BS 160B hiện đã có sẵn
             Mẫu Maraging Steel BS 161B hiện đã có sẵn
15/01    Mẫu chuẩn đồng BS CC905 đã bán hết, được thay thế bằng dòng BS 905A-1 đến BS 905A-4
08/01    Mẫu thép dụng cụ BS H-13A thay thế cho BS H-13
04/01    Mẫu Ascoloy BS 183C của Hy Lạp đã hoàn thành chứng nhận

Năm 2020                
30/12    Mẫu Ascoloy BS 183B của Hy Lạp đã hoàn thành chứng nhận
23/12    Mẫu chuẩn thép hợp kim cao BS 186B đã hoàn thành chứng nhận
16/12    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 17-4PHC đã hoàn thành chứng nhận
09/12    Mẫu chuẩn đồng thau BS 932H đã hoàn thành chứng nhận
07/12    Mẫu chuẩn thép kim thấp BS 4330MOD đã hoàn thành chứng nhận
04/12    Mẫu chuẩn gang BS 291FB đã ngừng sản xuất
01/12    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 4140C đã hoàn thành chứng nhận
25/11    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 3310 đã hoàn thành chứng nhận
23/11    Mẫu chẩn gang BS 285BI đã ngừng sản xuất
20/11    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 8740 đã hoàn thành chứng nhận
19/11    Mẫu độ bền BS TRM-1 thay thế cho BS TRM-1A đã bán hết
18/11    Mẫu thiết lập thép BS SU 1018F hiện đã có sẵn
13/11    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 347C đã hoàn thành chứng nhận
10/11    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 317L chứng nhận đã được sửa đổi
04/11    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 17-4PHB chứng nhận đã được sửa đổi
30/10    Mẫu thép hợp kim thấp BS 4330MOD thay thế cho 4330V đã bán hết
29/10    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 51F chứng nhận đã được sửa đổi
26/10    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 43A chứng nhận đã được sửa đổi
13/10    Mẫu chuẩn thép BS 8620F thay thế BS 61G đã bán hết
01/10    Mẫu chuẩn gang BS CC-23 đã có chứng chỉ sửa đổi
10/09    Mẫu chuẩn gang BS 286CA-BS 286CI đã hoàn thành chứng chỉ
27/08    Mẫu chuẩn đồng thau có chì BS 360D đã hoàn thành chứng nhận
26/08    Mẫu chuẩn gang BS 291FA-BS291FJ đã hoàn thành chứng nhận
20/08    Mẫu chuẩn niken BS 625F hiện đã có sẵn
19/08    Mẫu chuẩn hợp kim đồng-niken BS 715B và BS 715C đã hoàn thành chứng nhận
18/08    Mẫu chuẩn đồng thau có chì BS 360C đã hoàn thành chứng nhận
17/08    Mẫu chuẩn Niken BS 800B hiện đã có sẵn
14/08    Mẫu chuẩn đồng thau BS 485A đã hoàn thành chứng nhận
13/08    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 8740 hiện đã có sẵn
31/07    Mẫu chuẩn đồng BS 17510 hiện đã có sẵn
30/07    Mẫu chuẩn hợp kim BS 187B hiện đã có sẵn
29/07    Mẫu USGS đã hủy tất cả các đợt bán hàng 
28/07    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 300A và BS 4820B hiện có sẵn
16/07    Mẫu chuẩn thép pha chì BS 74D hiện đã có sẵn
09/07    Mẫu chuẩn Tatanium BS T-24A hiện đã có sẵn
29/06    Mẫu Cobalt BS MP35N hiện đã có sẵn
10/06    Mẫu thép công cụ ECRM 179-2 chứng nhận đã được sửa đổi
03/06    Mẫu thép hợp kim thấp BS 53G thay thế BS 2952 
22/05    Mẫu chuẩn niken BS 6255 chứng nhận đã được hoàn thành
21/05    Mẫu chuẩn đồng Beryllium- Cobalt BS172Be-2 đã hoàn thành
19/05    Mẫu cơ sở Niken BS 925A đã hoàn thành chứng nhận
18/05    Hastelloy C-2000, mẫu BS C-2000 hiện đã có sẵn
             Các mẫu đồng thau có chì BS 836B, BS 836C và BS 836D đã được hoàn thành
07/05    Hastelloy G-3, mẫu chuẩn BS G30 hiện dã có sẵn
06/05    Mẫu chuẩn titan BS T-81 đã ngừng sản xuất
24/04    Mẫu chuẩn thép công cụ BS TS-7A hiện đã có sẵn
21/04    Mẫu chuẩn thép hợp kim cao 254SMO mẫu BS254 hiện đã có sẵn
             Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 309 hiện đã có sẵn
13/04    Mẫu chuẩn thép công cụ BS 33F đã hoàn thành chứng nhận

08/04    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 1762 đã hoàn thành chứng nhận
06/04    Mẫu chuẩn thép cacbon BS XCAS hiện đã có sẵn
             Mẫu chuẩn gang S BS CC-11A, BS CC-11B đã hoàn thành chứng nhận
             Mẫu chuẩn gang BS 286CA-286Cl
18/03    Mẫu thép cong BS 2507 và BS SU 2507 hiện đã có sẵn 
13/03    Mẫu chuẩn thép cacbon BS 1045 thay thế cho BS 56H đã bán hết
             Mẫu chuẩn gang BS 285BK đã ngừng sản xuất
             Mẫu thép hợp kim cao BS 186B hiện đã có sẵn
             Mẫu thép hợp kim thấp BS 4330MOD hiện đã có sẵn
             Mẫu thép không gỉ BS 321D thay thế cho mẫu BS 321C đã bán hết
27/02    Mẫu chuẩn thép cacbon BS XCCS-1 đã ngừng sản xuất
             BS XCCS-2 thay thế cho BS XCCS-1 đang được sản xuất và sẽ có vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021
20/02    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 4140C hiện đã có sẵn
14/02    Mẫu thép DSZU C51 – C55 giá trị được chứng nhận đã được sửa đổi
21/01    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 3310 hiện đã có sẵn
22/01    Mẫu chuẩn gang BS 291EF đã ngừng sản xuất
             Mẫu chuẩn gang BS 291F vẫn có sẵn
07/01    Mẫu chuẩn xỉ BS Slag 1 đã ngừng sản xuất

Năm 2019    
19/12    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 347C và BS 450 hiện đã có sẵn
06/12    Mẫu chuẩn đồng nhôm BS 624 hiện đã có
             Mẫu gang BS 291FA đã ngừng sản xuất
05/12    Mẫu chuẩn đồng thau BS 485A
             Mẫu chuẩn đồng photphp BS 510C hiện đã có sẵn
27/11    Mẫu chuẩn đồng BS 544C hiện đã có sẵn
22/11    Mẫu chuẩn đồng thau có chì BS 360C, BS 360D hiện đã có sẵn
18/11    Mẫu chip gang SRM 324a đã được sửa đổi
04/11    Mẫu hợp kim đồng – niken BS 715B và BS 715C đã có sẵn
31/10    Mẫu chuân gang BS CC-14 hiện đã có sẵn
25/10    Mẫu Ascoloy của Hy Lạp BS 183B và BS 183C hiện đã có sẵn
24/10    Mẫu chuẩn gang BS 291FJ đã ngừng sản xuất
11/10    Mẫu chuẩn đồng thau pha chì BS 836B, BS 836C và BS 835D hiện đã có sẵn
10/10    Mẫu đồng Beryllium- Cobalt BS 172Be-2 hiện đã có sẵn
             Mẫu chuẩn gang BS 291ED đã ngừng sản xuất
03/10    Mẫu gang BS 285BL đã ngừng sản xuất
             Mẫu chuẩn sắt nguyên chất BS LC-7A và BS LC-7B đã hoàn thành chứng nhận 
             Mẫu Ascoloy của Hy Lạp BS 183 đã ngừng sản xuất
01/10    Mẫu thép không gỉ BS 2205A đã hoàn thành chứng nhận
             Mẫu chuẩn thép công cụ BS H-13A đã hoàn thành chứng nhận

26/09    Mẫu chuẩn thép cacbon BS 1045 đã hoàn thành chứng nhận
             Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 16F đã hoàn thành chứng nhận
20/09    Mẫu niken BS 925A và BS 6255 hiện đã có sẵn
17/09    Mẫu chuẩn gang BS CC-11A và BS CC-11B hiện đã có sẵn
             Mẫu xi măng SRM 1883a đã được sửa đổi
05/09    Mẫu chuẩn gang BS 291FA – BS 291FJ hiện đã có sẵn
04/09    Mẫu đồng thau pha chì BS 836A-4 đã ngừng sản xuất
27/08    Mẫu chuẩn gang BS 291EE đã ngừng sản xuất
26/08    Mẫu xi măng SRM 1889b đã được sửa đổi
16/08    Mẫu hợp kim niken BS 800A thay thế BS 800 đã bán hết
13/08    Mẫu thiết lập thép BS SU P-20B đã ngừng sản xuất
08/08    Mẫu chuẩn coban BS 171C, BS 171D đã được hoàn thành
06/08    Mẫu chuẩn BS 172B đã hoàn thành chứng nhận
02/08    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 304B thay thế cho BS 304A đã bán hết
18/07    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 46B thay thế cho mẫu BS 1982 đã bán hết
15/07    Mẫu chuẩn BS CE 31 đã ngừng sản xuất
30/06    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 316F thay thế BS 316D đã bán hết
             Mẫu thép công cụ BS 33F hiện đã có sẵn
21/06    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS 1762 hiện đã có sẵn
             Mẫu chuẩn thép hợp kim cao BS CD4MCU đã hoàn thành chứng nhận
19/06    Mẫu chuẩn Ferrotitanium BS FeTi-1 và BS FeTi-2 chứng chỉ đã được sửa đổi
12/06    Mẫu chuẩn thép hợp kim thấp BS SU 4130 được thay thế bằng BS 4130A
             Mẫu thép không gỉ BS 82D được thay thế bằng BS 82E
31/05    Mẫu xỉ BS Slag 3 đã ngừng sản xuất
03/05    Mẫu chuẩn BS 304 được thay thế bằng BS 304B
30/04    Mẫu chuẩn gang đúc BS 285BJ đã ngừng sản xuất
19/04    Mẫu chuẩn gang đúc BS 286 hiện đã có sẵn
15/04    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 2205A hiện đã có sẵn
11/04    Mẫu chuẩn thép cacbon BS 1009 đã hoàn thành chứng nhận
10/04    Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 82E thay thế cho BS 82D đã bán hết
09/04    Mẫu chuẩn thép cacbon BS 1005 đã hoàn thành chứng nhận
05/04    Mẫu sắt nguyên chất BS LC-7A và BS LC-7B hiện đã có sẵn
             Mẫu chuẩn sắt nguyên chất BS LC-7C SUS hiện đã có sẵn
             Mẫu chuẩn thép không gỉ BS 316F hiện đã có sẵn
02/04    Mẫu chuẩn sắt BS 50G hiện đã có hàng
22/03    Mẫu chuẩn thép công cụ BS H-13A hiện đã có sẵn
26/02    Mẫu chuẩn gang BS 285BB đã ngừng sản xuất
20/02    Mẫu chuẩn gang BS 291EG đã ngừng sản xuất
08/02    Mẫu chuẩn thép BS 4972 đã được hiệu chỉnh
08/01    Mẫu coban BS 171C và BS 171D hiện đã có sẵn

 

Cập nhật tình trạng các model Brammer


Giới Thiệu Công ty Viettool VN0967073766